MAXITHERM® EPSM200


Цвят на опаковката: виолетова линия

Напрежение на натиск – 10%; деформация: мин. 200 kPa

Якост на опън: мин. 200 kPa

Якост на огъване: мин. 180 kPa

Коефициент на топлопроводимост (λ): 0,032 W/(m·K)

Дифузия на водна пара: 20–40 µ