MAXITHERM® EPSMF


Цвят на опаковката: червена линия;                              Напрежение на натиск – 10%; деформация: мин. 70 kPa;   Якост на опън: мин. 140 kPa;                                                   Якост на огъване: мин. 100 kPa;                                       Коефициент на топлопроводимост (λ): 0,039 W/(m·K);         Дифузия на водна пара: 20 – 40 µ