MAXITHERM® EPSMF60


Цвят на опаковката: две червени линии;

Напрежение на натиск – 10%; деформация: мин. 60 kPa;

Якост на опън: мин. 110 kPa;

Якост на огъване: мин. 75 kPa;

Коефициент на топлопроводимост (λ): 0,042 W/(m·K);

Дифузия на водна пара: 20 – 40 µ