Почетна
КонтактиКонтакти

Контакти

Србија

Производен & Дистрибутивен центар Лучани

32240, Лучани

Драгиша Мишовиќ 16

Телефон: +381 (0) 32 820 030

Факс: +381 (0) 32 817 029

Е-адреса:prodaja@maxima.rs

Работно време: Пон - Саб: 07-15ч

Во недела не работиме

Дистрибутивен центар Белград

1100, Белград

Обреновачки пат 25

Телефон:: +381 (0) 11 357 20 49

факс/телефон:: +381 (0) 11 355 13 66

Е-адреса:dcbeograd@maxima.rs

Работно време: Пон - Саб: 07-15ч

Во недела не работиме

Дистрибутивен центар Ниш

18000, Ниш

Старина Новак 7

факс/телефон: +381 (0) 18 42 62 693

Е-адреса: dcnis@maxima.rs

Работно време: Пон - Саб: 07-15ч

Во недела не работиме

Мирјана Перовиќ

Директор за продажба за Белград и Војводина

Е-адреса:mirjana.perovic@maxima.rs

Мобилен: +381 (0) 63 405 585

Драган Милановиќ

Претставник за продажба за Белград

Е-адреса: dragan.milanovic@maxima.rs

Мобилен: +381 (0) 63 405 181

Александар Пантелиќ

Претставник за продажба за Белград

Е-адреса: aleksandar.pantelic@maxima.rs

Мобилен: +381 (0) 63 458 843

Марко Халагиќ

Претставник за продажба за Војводина

Е-адреса: marko.halagic@maxima.rs

Мобилен: +381 (0) 63 458 879

Душко Павиќ

Претставник за продажба за централна Србија

Е-адреса: dusko.pavic@maxima.rs

Мобилен: +381 (0) 63 447 986

Бранко Нинковиќ

Претставник за продажба за западна Србија

Е-адреса: branko.ninkovic@maxima.rs

Мобилен: +381 (0) 63 449 286

Саша Миленковиќ

Претставник за продажба за југоисточна Србија

Е-адреса: sasa.milenkovic@maxima.rs

Мобилен: +381 (0) 63 445 030

Иван Антиќ

Претставник за продажба за југоисточна Србија

Е-адреса: ivan.antic@maxima.rs

Мобилен: +381 (0) 63 458 863

Техничка поддршка

Miroljub Antonijević

Инженер за техничка поддршка

Е-адреса:miroljub.antonijevic@maxima.rs

Мобилен: +381 (0) 63 441 060

Александар Раковиќ

Инженер за техничка поддршка

Е-адреса:aleksandar.rakovic@maxima.rs

Мобилен: +381 (0) 63 428 140

Македонија

Ален Трајковски

Претставник за продажба за Северна Македонија

Е-адреса:alen.trajkovski@maxima.rs

Мобилен: +389 (0) 70 288 690

Босна и Херцеговина

Зоран Ристовиќ

Претставник за продажба за Босна и Херцеговина

Е-адреса:zoran.ristovic@maxima.rs

Мобилен: +387 (0) 65 573 275

Алмир Хасановиќ

Претставник за продажба за Босна и Херцеговина

Е-адреса:almir.hasanovic@maxima.rs

Мобилен: +387 (0) 65 620 789

Хрватска

Ватрослав Баришиќ

Продажен претставник за Славонија

Е-адреса:vatroslav.barisic@maximapaints.com

Мобилен: +385 (0) 99 306 27 74

Иван Кајба

Претставник за продажба за Хрватска

Е-адреса:ivan.kajba@maximapaints.com

Мобилен: +385 (0) 99 327 49 74

Petar Žiković

Претставник за продажба за Кварнер и Истра

Е-адреса:petar.zikovic@maximapaints.com

Мобилен: +385 (0) 99 732 88 46

Ante Goreta

Претставник за продажба за Далмација

Е-адреса:ante.goreta@maximapaints.com

Мобилен: +385 (0) 99 346 31 14

Црна Гора

Гојко Јаниќ

Претставник за продажба за Црна Гора

Е-адреса:gojko.janic@maxima.rs

Мобилен: +382 (0) 67 304 404