MAXIMAL® C

цементен машински малтер

MAXIMAL C е готов цементен малтер за машинско и рачно малтерисување, на сите носивно способни внатрешни и надворешни ѕидни површини. Може да се користи кај сите видови на ѕидови од цигла, тула, гасбетонски елементи, бетон и природен камен. Се препорачува за простории со поголема влажност, мокри јазли, подрумски простории.