MAXIMAL® G

гипсано-кречен машински малтер

MAXIMAL G е готов гипсано-кречен малтер, наменет за машинско и рачно малтерисување на сите носивно способни внатрешни ѕидни површини. Може да се користи кај сите видови на ѕидови од цигла, тула, гасбетонски елементи, бетон и природен камен.