MAXIMAL® S

цементно-кречен машински малтер

MAXIMAL S е готов цементно-кречен малтер, наменет за машинско и рачно малтерисување на сите носивно способни надворешни и внатрешни ѕидни површини. Може да се користи кај сите видови на ѕидови од цигла, тула, гасбетонски елементи, бетон и природен камен.