MAXIFAS®Color

акрилна фасадна боја-полн тон
Добро е да се знае
razredjenje vodom
max. 15%
Отпорен на атмосферски влијанија
Отпорен на атмосферски влијанија
се вклопува во бојата
се вклопува во бојата
За надворешна и внатрешна употреба
За надворешна и внатрешна употреба
На база на дисперзија во вода
На база на дисперзија во вода
Не смее да смрзне
Не смее да смрзне
Достапно во пакување
0,65 L, 3 L, 5 L, 15 L

МAXIFAS Color е квалитетна, тонирана, фасадна боја, на акрилна база. Има добра адхезија со подлогата, одлична покривна моќ, паропропусност, водоодбивност и постојаност на атмосферските влијанија и УВ зрачење. Се употребува за заштита и декорација на надворешни и внатрешни ѕидни површини, како и за тонирање на МAXIFAS, МAXIPOL и МAXIDIS. Не се препорачува за боење на свежи, уште некарбонизирани кречни и кречно-цементно површини (мин. 28 дена).