MAXIFAS®Micro Fiber

микро-армирана акрилна фасадна боја
Добро е да се знае
razredjenje vodom
max. 10%
дополнително заштитен од алги и габи
дополнително заштитен од алги и габи
Отпорен на атмосферски влијанија
Отпорен на атмосферски влијанија
за надворешна употреба
за надворешна употреба
На база на дисперзија во вода
На база на дисперзија во вода
Не смее да смрзне
Не смее да смрзне
Достапно во пакување
3 L, 5 L, 15 L

MAXIFAS Micro Fiber е квалитетна фасадна боја, на база на акрилен врзувач со додаток на силиконски адитив, армирана со синтетички влакна и оплеменета со кварцно полнило што и овозможува премостување на должинските пукнатини до ширина од 0,3 мм и нанесување на дебели слоеви. Дополнително е заштитен од појава на алги и габички. Има одлична покривна моќ, паропропусност, водоодбивност и постојаност на атмосферски влијанија и УВ зрачење. Се употребува за заштита и декорација на надворешни и внатрешни површини од: бетон, продолжен малтер, гасбетон, азбест-цемент и сл. Добро се прилепува на сите минерални подлоги, како и на стари но цврсти премази или декоративни малтери на акрилна, силикатна или силиконска основа. Не се препорачува за боење на свежи, уште некарбонизирани кречни и кречно-цементни површини (мин 28 дена). Се произведува во бела боја и како база за нијансирање на MAXIMIX системот.