MAXIPOL®

боја за внатрешни ѕидови
Добро е да се знае
поларно бело
поларно бело
За внатрешна употреба
За внатрешна употреба
razredjenje vodom
max. 40%
Не смее да смрзне
Не смее да смрзне
ECO
ECO
Достапно во пакување
1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 15 L

МAXIPOL е еколошка боја за внатрешни ѕидни површини. Се одликува со исклучителна белина, висока покривност, паропропусност и отпорност на суво бришење. Погоден е за боење на сите видови суви и тврди површини: фино малтерисувани вертикални и плафонски површини, бетон, влакнесто-цементни површини и гипс картонски плочи. МAXIPOL може да се нијансира со МAXI Color пигментите за нијансирање, како и на МAXIМIX системот.

Слични производи