MAXITON®

високопокривна, водоперива боја за внатрешни ѕидови
Добро е да се знае
Отпорен на мокро бришење
Отпорен на мокро бришење
подготвен за употреба
подготвен за употреба
За внатрешна употреба
За внатрешна употреба
Не смее да смрзне
Не смее да смрзне
ECO
ECO
Достапно во пакување
2,5 L

MAXITON е квалитатна, високопокривна и водоперива боја. Изработена е на основа на акрилен врзувач, титандиоксид ,полнила и специјални адитиви. Добра адхезија, одлична покривна моќ, паропропусност и отпорност на мокро бришење. Наменета е за декоративна заштита на внатрешни ѕидови од: фино малтерисувани вертикални и плафонски површини, бетони, влакнесто-цементни површини и гипс картонски плочи. Се испорачува во форма спремна за употреба и во нијанси по MAXITON тон картата.

Слични производи