MAXIDECOR®Antica

Добро е да се знае
Отпорен на мокро бришење
Отпорен на мокро бришење
подготвен за употреба
подготвен за употреба
За внатрешна употреба
За внатрешна употреба
Не смее да смрзне
Не смее да смрзне
ECO
ECO
Достапно во пакување
1 L, 3 L

МAXIDECOR Antica е полутранспарентна ефектна боја, изработена на база на водена дисперзија на акрилно врзиво, полнило, специјални адитиви и пигменти, оплеменета со посебни акрилни перли. МAXIDECOR Antica е водоперлив премаз, со добра паропропусност, нештетен за луѓето и околината, едноставен за нанесување. Наменет е за заштита и декорација на внатрешните ѕидни површини, кај кои е потребно да се постигне античкиот изглед. Може да се нијансира на МAXIМIX системот по тон картата на МAXIDECOR Antica. 

Упатство за користење