GLETOLIN®

маса за израмнување на внатрешни ѕидови
Добро е да се знае
поларно бело
поларно бело
CE
CE
razredjenje vodom
10 L / 25 kg
За внатрешна употреба
За внатрешна употреба
Достапно во пакување
5 kg, 25 kg

GLETOLIN е прашкаста маса за глетување на внатрешни, цврсто малтерисани ѕидни површини, како и гипс картонски плочи. GLETOLIN-от се одликува со исклучителна белина, со леснотија при нанесувањето и обработливоста. Израмнетите површини, кои се потполно суви, можат да се бојат со сите врсти на дисперзни бои.

Слични производи