GLETOLIN® Bio

маса за израмнување на внатрешни ѕидови
Добро е да се знае
CE
CE
razredjenje vodom
10 L / 25 kg
За внатрешна употреба
За внатрешна употреба
Достапно во пакување
25 kg

GLETOLIN Bio е прашкаста маса за глетување на внатрешни, цврсто малтерисани ѕидни површини, како и гипс картонски плочи. GLETOLIN Bio се одликува со леснотија при нанесувањето и обработливоста. Израмнетите површини, кои се потполно суви, можат да се бојат со сите врсти на дисперзни бои.

Слични производи