MAXIDECOR® Quartz Primer

прајмер со покривна текстура
Добро е да се знае
За внатрешна употреба
За внатрешна употреба
razredjenje vodom
10%
ECO
ECO
Не смее да смрзне
Не смее да смрзне
Достапно во пакување
1 L, 3 L

MAXIDECOR Quartz Primer е текстурален покривен основен премаз кој се користи пред нанесување на одредени MAXIDECOR декоративни техники. MAXIDECOR Quartz Primer овозможува побавно сушење на овие премази и дава повеќе време за нивна обработка. Самата текстура на премазот го олеснува нанесувањето на дебелослојните декоративни техники, а им дава дополнителна димензија на тенкослојните декоративни премази. Се испорачува во бела боја и по потреба може да се затемни до приближната нијанса на завршниот слој од MAXIDECOR декоративниот премаз.