MAXIKRIL®Block

акрилен прајмер за изолација на флеки
Добро е да се знае
razredjenje vodom
1 : 3
За внатрешна употреба
За внатрешна употреба
На база на дисперзија во вода
На база на дисперзија во вода
Не смее да смрзне
Не смее да смрзне
ECO
ECO
Достапно во пакување
1 L, 5 L, 18 L

MAXIKRIL Block е акрилен прајмер за блокада, односно за изолација на флеки, кои се растворливи во вода, флеки од тутунски чад, флеки предизвикани од протекување на вода или поплави. MAXIKRIL Block се нанесува на суви и чисти малтерисувани, глетувани површини и гипс картонски плочи во ентериерите. MAXIKRIL Block не е ефикасен ако запрланите површини се претходно третирани со некои слични средства кои не се на водена база.