MAXIKRIL®Concentrate

акрилен прајмер
Добро е да се знае
razredjenje vodom
1 : 9
За надворешна и внатрешна употреба
За надворешна и внатрешна употреба
На база на дисперзија во вода
На база на дисперзија во вода
Не смее да смрзне
Не смее да смрзне
ECO
ECO
Достапно во пакување
1 L, 5 L, 18 L

MAXIKRIL Concentrate е акрилен прајмер наменет за импрегнација на разни подлоги (цигли, бетони, влакнесто-цементни подлоги и сл.) пред нанесување на дисперзни бои и декоративни фасадни малтери. MAXIKRIL Concentrate лесно се нанесува, брзо суши и квалитетно ја импрегнира подлогата. Премачканите површини се изедначени, рамномерно се бојат, помалку впиваат, имаат подобрена адхезија со завршните материјали и ја смалуваат нивната потрошувачка. Исушениот премачкувачки филм е безбоен. MAXIKRIL Concentrate не се користи доколку кај завршните работи се вградуваат материјали на силикатна или силиконска основа.