HIDROMAX®Plus

хидроизолационен 1K полимерно-цементен премаз
Добро е да се знае
CE
CE
razredjenje vodom
3,2–3,5 L / 12 kg
Достапно во пакување
12 kg

HIDROMAX Plus е 1К маса изработена на основа на цемент, специјално селектирани агрегати, збогатена со водоодбивни и водонепропустни полимери и адитиви. При вмешување со вода се добива пастеста маса која се нанесува со четка или со метална глетарка. Се употребува за заштита на објектите од појава на капиларна влага, продор на вода под низок притисок како и во случаи каде е потребно да се обезбеди водонепропусност при позитивен хидростатички притисок на водата. Се препорачува за хидроизолација на вкопани ѕидови, подруми и подрумски простории, темели и резервоари.

Слични производи