MAXIKRIL®Quartz Grip

груб основен прајмер за проблематични површини
Добро е да се знае
подготвен за употреба
подготвен за употреба
За надворешна и внатрешна употреба
За надворешна и внатрешна употреба
На база на дисперзија во вода
На база на дисперзија во вода
Не смее да смрзне
Не смее да смрзне
ECO
ECO
Достапно во пакување
1 kg, 5 kg, 25 kg

MAXIKRIL Quartz Grip е груб прајмер за проблематични површини, врз основа на синтетички врзива во водена дисперзија, збогатен со кварц. Подготвен за употреба и се користи за внатрешни и надворешни површини. Со нанесување на MAXIKRIL Quartz Grip, се постигнува подобрување на врската кај сите малтери на база на цемент, гипс, креч и бетонски подлоги, цигли, бетонски и гас бетонски блокови и слично. Погоден е за подобрување на адхезијата на лепилата за керамика, како маса за израмнување на подови и ѕидови, на не-впивачки површини како што се керамички плочки, тераси и природен камен. Површините обработени со MAXIKRIL Quartz Grip се изедначени, рамномерно впиваат и апсорпцијата на водата им е намалена. Површините се значително груби, со што се постигнува подобро примање на следниот материјал.