MAXIKOL® KP

лепак за класичен паркет

MAXIKOL KP се употребува за лепење на сите класични паркети и сите дрвени префабриканти од ситен формат за бетонски, дрвени и слични подлоги.

Слични производи