MAXIKOL®PU Primer

еднокомпонентен полиуретански прајмер

MAXIKOL PU Primer е високо квалитетен еднокомпонентен полиуретански прајмер. Сe користи како основен премаз за зацврнување на естрихот, како и за системите со подно греање, пред нанесувањето на MAXIKOL PU лепилото. Може да се користи кај впивачки и невпивачки подлоги, кај кои содржината на влагата е помалку од 3,5%. Длабоко навлегува во впивачките површини, ја подобрува адхезијата на лепакот и ја намалува впивливоста на подлогата.