STIROMOL®Elastic White

бел лепак за камена волна, EPS, графитен стиропор, стиродур и мрежа за армирање.
Добро е да се знае
ЕТА Сертифициран
ЕТА Сертифициран
CE
CE
За надворешна и внатрешна употреба
За надворешна и внатрешна употреба
razredjenje vodom
6–6,5 L / 25 kg
Достапно во пакување
25 kg

STIROMOL Elastic White е бело, еднокомпонентно, високо еластичено, сув тип на градежно лепило, изработено на база на бел цемент и синтетички врзива, со додавање на специјални адитиви. Наменет е за лепење и армирање на термоизолациони плочи: стиропор, графитен стиропор, стиродур и камена волна, на сите видови минерални подлоги.