MAXITHERM®Premium

MAXITHERM Premium представува врвен ETICS систем со камена волна. Овој систем се одликува со врвна топлотна и звучна изолација на објектите и висока паропропусност. Бидејќи камената волна не гори, со вградување на MAXITHERM Premium системот се обезбедува и дополнителна сигурност во случај на пожар.