MAXITHERM®Strong

MAXITHERM Strong претставува ETICS систем со стиродур (XPS-екструдиран полистирен). Обезбедува висока отпорност на механички оптеретувања, водонепропусност и топлотна изолација. Поради својата цврстина и водонепропусност вградувањето на MAXITHERM Strong системот се советува кај подзидните делови на куќите (цокли).