MAXITHERM® Super

MAXITHERM Super претставува ETICS систем од поновата генерација со Неопор-експандиран полистирен со додаток на графит. Стиропорот (EPS) со додаток на графит, поради помалиот коефициент на термална проводливост, го постигнува истиот ефект на топлотна изолација со 20% помала дебелина во однос на еквивалентниот “бел” експандиран полистирен.