MAXITHERM® EPSM100

Боја на пакет: жолта линија
Притисна цврстина при 10% деформација: мин. 100 kPa
Затезна цврстина: мин. 160 kPa
Цврстина на смолкнување: мин. 110 kPa
Коефициент на топлотна проводливост (λ): 0,038 W/(m·K)
Дифузија на водена пареа: 20 – 40 µ