MAXITHERM® EPSM120

Боја на пакет: црна линија
Притисна цврстина при 10% деформација: мин. 120 kPa
Затезна цврстина: мин. 170 kPa
Цврстина на смолкнување: мин. 130 kPa
Коефициент на топлотна проводливост (λ): 0,036 W/(m·K)
Дифузија на водена пареа: 20 – 40 µ