MAXITHERM® EPSM200

Боја на пакет: виолетова линија
Притисна цврстина при 10% деформација: мин. 200 kPa
Затезна цврстина: мин. 200 kPa
Цврстина на смолкнување: мин. 180 kPa
Коефициент на топлотна проводливост (λ): 0,032 W/(m·K)
Дифузија на водена пареа: 20–40 µ