MAXITHERM® EPSM30

Боја на пакет: сина линија
Притисна цврстина при 10% деформација: мин. 30 kPa
Затезна цврстина: мин. 60 kPa
Цврстина на смолкнување: мин. 70 kPa
Коефициент на топлотна проводливост (λ): 0,047 W/(m·K)
Дифузија на водена пареа: 20 – 40 µ