MAXITHERM® EPS M90

Боја на пакет: зелена линија
Притисна цврстина при 10% деформација: мин. 90 kPa
Затезна цврстина: мин. 150 kPa
Цврстина на смолкнување: мин. 105 kPa
Коефициент на топлотна проводливост (λ): 0,039 W/(m·K)
Дифузија на водена пареа: 20 – 40 µ