MAXITHERM® EPSMF

Боја на пакет: црвена линија
Притисна цврстина при 10% деформација: мин. 80 kPa
Затезна цврстина: мин. 140 kPa
Цврстина на смолкнување: мин. 100 kPa
Коефициент на топлотна проводливост (λ): 0,039 W/(m·K)
Дифузија на водена пареа: 20 – 40 µ