MAXITHERM® EPSMF60

Боја на пакет: две црвени линии
Притисна цврстина при 10% деформација: мин. 60 kPa
Затезна цврстина: мин. 110 kPa
Цврстина на смолкнување: мин. 75 kPa
Коефициент на топлотна проводливост (λ): 0,042 W/(m·K)
Дифузија на водена пареа: 20 – 40 µ