MAXITHERM® EPSM100

Farba na balíku: žltá línia
Pevnosť v tlaku  pri 10% deformácii: min. 100 kPa
Pevnosť v ťahu: min. 160 kPa
Pevnosť v šmyku: min. 110 kPa
Koeficient tepelnej vodivosti (λ): 0,038 W/(m·K)
Difúzia vodnej pary: 20 – 40 µ