MAXITHERM® EPSM120

Farba na balíku: čierna línia
Pevnosť v tlaku  pri 10% deformácii: min. 120 kPa
Pevnosť v ťahu: min. 170 kPa
Pevnosť v šmyku: min. 130 kPa
Koeficient tepelnej vodivosti (λ): 0,036 W/(m·K)
Difúzia vodnej pary: 20 – 40 µ