MAXITHERM® EPSM150

Farba na balíku: dve čierne línie
Pevnosť v tlaku  pri 10% deformácii: min. 150 kPa
Pevnosť v ťahu: min. 180 kPa
Pevnosť v šmyku: min. 160 kPa
Koeficient tepelnej vodivosti (λ): 0,034 W/(m·K)
Difúzia vodnej pary: 20 – 40 µ