MAXITHERM® EPSM90

Farba na balíku: zelená línia
Pevnosť v tlaku  pri 10% deformácii: min. 90 kPa
Pevnosť v ťahu: min. 150 kPa
Pevnosť v šmyku: min. 105 kPa
Koeficient tepelnej vodivosti (λ): 0,039 W/(m·K)
Difúzia vodnej pary: 20 – 40 µ