MAXITHERM® EPSMF

Farba na balíku: červená línia
Pevnosť v tlaku  pri 10% deformácii: min. 80 kPa
Pevnosť v ťahu: min. 140 kPa
Pevnosť v šmyku: min. 100 kPa
Koeficient tepelnej vodivosti (λ): 0,039 W/(m·K)
Difúzia vodnej pary: 20 – 40 µ