MAXIKRIL®Contact

akrylový adhézny most
Je dobre vedieť
razredjenje vodom
max. 10%
Na vonkajšie a vnútorné použitie
Na vonkajšie a vnútorné použitie
Na základe vodnej disperzie
Na základe vodnej disperzie
Nesmie zamrznúť
Nesmie zamrznúť
ECO
ECO
Dostupné v balení
1 kg, 5 kg, 25 kg

MAXIKRIL Contact je hrubý akrylový základný náter mikroarmovaný syntetickými vláknami a plnený kremennýn zrnom. Používa sa na grundovanie podkladov pred aplikáciou strojových omietok, ako adhézny most. MAXIKRIL Contact vyrovnáva savosť a zdrsňuje podklad, čo umožňujúce lepšiu priľnavosť neskôr aplikovaného materiálu. Nanáša sa na hladké betónové povrchy, pred nanášaním sadrových a vápennocementových MAXIMAL strojových omietok.

Podobné výrobky