MAXISIL® ST

silikátový primer
Je dobre vedieť
razredjenje vodom
max. 1 : 1
Na vonkajšie a vnútorné použitie
Na vonkajšie a vnútorné použitie
Na základe vodnej disperzie
Na základe vodnej disperzie
Nesmie zamrznúť
Nesmie zamrznúť
Dostupné v balení
1 L, 5 L

MAXISIL ST je silikónový primer určený na impregnáciu cementových a cementovápenných fasádnych podkladov, pred nanášaním silikónových farieb. MAXISIL ST sa ľahko aplikuje a kvalitne impregnuje podklad. Natreté povrchy sú vyrovnané, rovnomerne vyfarbené, menej absorbujú, majú zlepšenú adhéziu dokončovacích materiálov a znižujú ich spotrebu.