MAXIMA libër për ngjyrosje – dhuratë për kreativët tanë

Librat për ngjyrosje për fëmijë gjithmonë kanë qenë vegla efikase për prindërit për ta pushtuar vëmendjen e fëmijëve dhe të fitojnë pak kohë të lirë. Ngjyrosja është e thjeshtë, aktivitet argëtues që nuk kërkon kushte të veçanta. Gati nuk ka fëmijë që nuk dëshiron të ngjyros. Pak hapësirë, libër interesante për ngjyrosje, kutia me ngjyra të llojllojshme dhe argëtimi është i garantuar. Mirëpo, pak prindër e dinë se përveç argëtimit, ngjyrosja ndihmon zhvillimin e mjeshtërive shumë të rëndësishme te artistët e vegjël. Librat për ngjyrosja janë përgatitje e shkëlqyer e fëmijëve për në shkollë, stimulojnë shqisat, përparojnë aftësitë motorike, ndihmon në mësimin e shpejtë të ngjyrave dhe të shprehjeve, nxisin koncentrimin dhe fokusimin, e përmirësojnë dorëshkrimin... dhe shumëçka tjetër.

Ne në MAXIMA dimë gjithçka për ngjyrat, posaçërisht i vlerësojmë shprehjet unikate të kreativitetit në përdorimin e tyre dhe gjithmonë mendojmë për të gjithë përdoruesit e produkteve tona. Për këtë shkak e kemi krijuar librën argëtuese për ngjyrosje si dhuratë për të gjithë, muret e të cilëve i stolisin ngjyrat e MAXIMA. Librin për ngjyrosje mund ta shtypni vetë nga uebfaqja jonë, ndërsa ne gjithsesi se do t’jua dhurojmë të gjithë prindërve (të ardhshëm) të cilët shtëpinë e tyre e rregullojnë me produktet nga programi MAXIMA.

Me ngjyrosje deri te koncentrimi më i mirë

Koncentrimi është aftësi që t’i orientojmë mendimet në drejtim të caktuar, me qëllim që si duhet ta kryejmë ndonjë detyrë. Nga fëmija pritet që të arrijë që ‘ta mbajë vëmendjen’ në ndonjë aktivitet, posaçërisht kur fillon shkollën. Me stimulimin e koncentrimit mund të filloni qysh në moshën e hershme, sepse fëmijët që nga viti i parë dëshirojnë që të bëjnë lara nëpër fleta. Ngjyrosja e vizatimeve në librin për ngjyrosje është ushtrim ideal për këtë. Libri për ngjyrosje kontribuon në njohjen më të shpejtë me format, vijat dhe me shabllonët. Kur t’i mbajë në mend, fëmija fillon të fokusohet në kufijtë dhe vijat brenda të cilave do të ngjyros. Dhe pavarësisht nga ajo se gjatë ngjyrosjes a kalon përtej vijave të dhëna, ai e zhvillon aftësinë e fokusit në detaje dhe koncentrimin, mjeshtëri që do të jenë të dobishme për të në jetë. Libri për ngjyrosje është material ideal grafomotorik. Mbajtja e drejtë e lapsit dhe ngjyrosja zhvillojnë koordinim shumë të rëndësishëm të syrit e dorës, motorikën e mirë dhe mprehtësinë, vendimtare në të ardhmen për shkrimin e shkronjave. Vizatim pas vizatimi, ngjyrë pas ngjyre dhe faqet laramane të librit për ngjyrosje për një moment ngjallen në tregim të jashtëzakonshëm. Thjesht, fëmijët adhurojnë që të shikojnë se si një njollë e ngjyrës në fillim rritet dhe bëhet formë konkrete.

Libri për ngjyrosje e zgjon kreativitetin


MAXIMA bojanka probudiće maštu i inspirisati decu da bojama stvore jedan novi svet. Ponuđene slike bude nove ideje i pomoću njih deca uče da crtaju i sama se izražavaju kroz umetnost. Bojenje daje život crtežima, a kada vidi rezultate svog rada, dete dobija osećaj ostvarenosti i povećanog samopouzdanja. To razvija kreativni proces i pomaže deci da realizuju svaku svoju ideju i suoče se sa rešavanjem problema na pravi način. Naš cilj je i da ovom bojankom podstaknemo decu da eksperimentišu, razmišljaju izvan zadatih šablona i izraze svoju umetničku prirodu. Na kraju, možda se ta kreativnost kasnije pretvori u želju za bojenjem i ukrašavanjem zidova i fasada. MAXIMA će i tada biti tu da ih podrži velikim izborom kvalitetnih boja i dekorativnih materijala.

Ostali saveti

Nga fabrika e braktisur deri te inspirimi

Jo rrallë, pikturat si vepra artistike llogariten si elite, vlera të paarritshme që shihen nëpër galeri dhe muze. Mir...

DOWNLOAD CENTAR.jpg

Arti në muri

Shumica e Molerave me përvojë do tua thonë një gjë - ngjyrosja apo gëlqerosja për ta është më shumë se ngjyrosje e mu...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
pigmenti11.jpg

Pigmente te ngjyrat e mureve (tonerët)

Nuk ka bukuri pa ngjyra dhe ngjyrat flasin me të gjitha gjuhët. Shumë prej nesh pajtohen me këtë thënie. Të gjithë e...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
BRAON BOJA.jpg

Ngjyra gështenjë - pasurojeni hapësirën t’uaj me fuqin...

Ngjyra gështenjë bën pjesë ndër ngjyrat neutrale sekundare e cila fitohet me përzjerjen e ngjyrës së kuqe, të gjelbër...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
50 NIJANSI SIVE.jpg

50 nuanca të ngjyrës së murrme në hapësirën/shtëpinnë ...

Ngjyra e murrme është ngjyrë neutrale, ngjyrë kompromisi. Fitohet me përzjerjen e ngjyrës së bardhë dhe të zezë, dy t...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
TOPLE I HLADNE BOJE.jpg

Nuancat e ngrohta dhe të ftohta të ngjyrave në enterie...

Me siguri se deri tani jeni njoftuar me ndarjen e ngjyrave në të ngrohta dhe në të ftohta. Po ashtu, ndoshta e dini s...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
ŽUTA BOJA.jpg

Ngjyra e verdhë - mbusheni hapësirën tuaj me lumturi d...

Ngjyra e verdhë është ngjyra e diellit, e shkëlqimit dhe e kthjelltësisë. Kjo është ngjyra më stimuluese nga të gjith...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
ZELENA BOJA.jpg

Ngjyra e gjelbër - lyejeni hapësirën t’uaj me natyrën

Enterieristët thjesht e adhurojnë ngjyrën e gjelbër. Ja përse... Ngjyra e gjelbër është neutrale dhe përputhet pothua...