Skema komplementare e përshtatjes së ngjyrave - kontrastet terhiqen

Herët apo vonë gjendemi në situatën kur duhet ta rregullojmë hapësirën në të cilën jetojmë dhe punojmë. Pa marrë parasysh se a bëhet fjalë për mirëmbajtjen e zakonshme higjienike ose rirregullimin e plotë, duhet të përzgjedhim një ose më shumë ngjyra që do ta zbukurojnë hapësirën tonë.
Edhe pse të gjithë nuk jemi të disajner të talentuar të enterierëve, ekzistojnë informacione të bollshme të cilat secilit prej nesh do t’i vijnë në ndihmë.
Nëse përcaktohemi për koloritin mbizotërues në hapësirën tonë, gjithmonë nisemi nga ajo se çfarë dëshirojmë të arrijmë. Në lidhje me këtë më së shumti na ndihmojnë kombinimet e ngjyrave dhe karakteristikat e tyre.

Në rrëfimet për ngjyrat dhe mënyrat e përshtatjes së tyre çdo gjë fillon nga rrethi në të cilin janë sistemuar 12 ngjyra - 3 bazë, 3 dytësore dhe 6 terciare. Ngjyrat e spektrit mund të jenë të ngrohta, të ftohta, të errëta dhe të ndritshme. Në rreth nuk ka ngjyra neutrale siç janë e bardha, e zeza, e murrmja, bezh dhe gështënjë.
Ngjyrat në rreth janë në raporte të ndërsjella, e në bazë të tyre kanë lindur mënyra të ndryshme për përshtatjen e tyre. Njëra prej skemave më të thjeshta për kombinimin e ngjyrave është skema komplementare ose e kontrasteve. Sipas parimit të parë në hapësirë kombinohen dy ngjyrat të cilat qëndrojnë në rrethin e ngjyrave përballë njëra tjetrës. Këto dy ngjyra janë në harmoni natyrale, andaj natyrshëm plotësohen dhe theksohen, siç janë e kuqja dhe e gjelbra, e verdha dhe vjollcë, e kaltra dhe portokalli.

Shfrytëzojeni dinamikën e kontrasteve në enterier

Rezultati që del nga kombinimi i dy ngjyrave të kundërta mund të jetë tejet interesant. Në këtë mënyrë bëhet bashkimi i toneve të ngrohta dhe të ftohta dhe kësisoj arrihet një gjallëri dhe dinamikë e jashtëzakonshme në hapësirën t’uaj. Megjithatë, do të duhej të përdoreshin në mënyrë të dozuar, kështu që varësisht nga efekti i dëshiruar njërën ngjyrë e bëjmë mbizotëruese, ndërsa tjetrën theksuese. Si ngjyrë bazë zakonisht merret e ftohta, me intensitet më të ulët, ndërkaq e ngrohta e pastër për theksimin e detajeve. Me ngjyrat komplementare më leht se zakonisht mund të tërhiqet vëmendja dhe të vihet në pah një segment ose detaj i caktuar në disajnin e enterierit.

Nëse përdoren të dy tonet e pastra, kombinimet janë tepër vibruese, pothuajse „piskasin“ në sipërfaqet e mureve duke krijuar një ndjenjë të pakëndshme. Për shembull, me kombinimin e ngjyrës së kuqe dhe të gjelbër krijohet një atmosferë intensive, sikur ajo e festave të vitit të ri e cila assesi nuk përfundon.

Për shkak të forcës, enterieristët gjithmonë përcaktohen për kombinimin e nuancave të mbyllëta të cilat krijojnë një ambient shumë të këndëshëm. Vlen të theksohet se ekziston një numër pakufizuar i miksturave të llojllojshme të nuancave dhe toneve që mund të fitohen duke e shtuar në to bojën e bardhë ose të zezë.

Një kontrast më pak i theksuar mund të krijohet me kombinimin e ngjyrave të ndara komplementare. Ato përbëhen nga njëra ngjyrë bazë dhe dy (analoge) përballë saj. Me një këso përshtatjeje të nuancave arrihet më lehtë baraspesha pamore dhe ambienti harmonik, ndërsa neutraliteti e qetëson hapësirën. Skema komplementare e përshtatjes së ngjyrave mund të aplikohet në çdo hapësirë, veçanërisht në dhomat e fëmijëve, në dhomën e ndenjes dhe në trepezari. Ngjyrat kontraste plotësohen në mënyrë të ndërsjellë, por nëse përzjehen ato neutralizohen. Mikstura e cilës do prej dy muacave komplementare është neutrale. Një numër i pafund i kombinimeve të ngjyrave kontraste mund të na hutojë, veçanërisht ata të pavendosurit. Kjo do të thotë se ka shumë mundësi për të gabuar. Prandaj kombinimi më i sigurtë në këtë rast është ekipi profesionist duke aplikuar materialet dhe ngjyrat cilësore dhe të verifikuara. E, juve pastaj ju mbetet vetëm që të kënaqeni në koloritin e këndshëm të shtëpisë ose të mjedisit t’uaj biznesor.Ostali saveti

Nga fabrika e braktisur deri te inspirimi

Jo rrallë, pikturat si vepra artistike llogariten si elite, vlera të paarritshme që shihen nëpër galeri dhe muze. Mir...

DOWNLOAD CENTAR.jpg

Arti në muri

Shumica e Molerave me përvojë do tua thonë një gjë - ngjyrosja apo gëlqerosja për ta është më shumë se ngjyrosje e mu...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
pigmenti11.jpg

Pigmente te ngjyrat e mureve (tonerët)

Nuk ka bukuri pa ngjyra dhe ngjyrat flasin me të gjitha gjuhët. Shumë prej nesh pajtohen me këtë thënie. Të gjithë e...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
BRAON BOJA.jpg

Ngjyra gështenjë - pasurojeni hapësirën t’uaj me fuqin...

Ngjyra gështenjë bën pjesë ndër ngjyrat neutrale sekundare e cila fitohet me përzjerjen e ngjyrës së kuqe, të gjelbër...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
bojanka.jpg

MAXIMA libër për ngjyrosje – dhuratë për kreativët tan...

Librat për ngjyrosje për fëmijë gjithmonë kanë qenë vegla efikase për prindërit për ta pushtuar vëmendjen e fëmijëve...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
50 NIJANSI SIVE.jpg

50 nuanca të ngjyrës së murrme në hapësirën/shtëpinnë ...

Ngjyra e murrme është ngjyrë neutrale, ngjyrë kompromisi. Fitohet me përzjerjen e ngjyrës së bardhë dhe të zezë, dy t...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
TOPLE I HLADNE BOJE.jpg

Nuancat e ngrohta dhe të ftohta të ngjyrave në enterie...

Me siguri se deri tani jeni njoftuar me ndarjen e ngjyrave në të ngrohta dhe në të ftohta. Po ashtu, ndoshta e dini s...

Teksti alternativ i nënkuptueshëm
ŽUTA BOJA.jpg

Ngjyra e verdhë - mbusheni hapësirën tuaj me lumturi d...

Ngjyra e verdhë është ngjyra e diellit, e shkëlqimit dhe e kthjelltësisë. Kjo është ngjyra më stimuluese nga të gjith...