MAXIMAL®

llaç me bazë gëlqere-çimento për suvetim të brendshëm me makinë

MAXIMAL është llaç i gatshëm me bazë gjips-gëlqere, i dedikuar për suvatim me makinë dhe me dorë të të gjitha sipërfaqeve të brendshme të mureve të afta për peshëmbajtje. Mund të përdoret tek të gjitha llojet e mureve me tulla, me elemente gazbetoni, betoni dhe me gurë natyral.