MAXIMAL® C

Llaç me bazë çimentoje për suvatim me makinë

MAXIMAL C është llaç me bazë çimentoje i dedikuar për suvatim me makinë dhe me dorë të të gjitha sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme të mureve të afta për peshëmbajtje. Mund të përdoret tek të gjitha llojet e mureve me tulla, me elemente gazbetoni, betoni dhe me gurë natyral. Rekomandohet për hapësirat me lagështi të madhe, ndërlidhje të lagështa dhe për bodrume...