MAXIMAL® G

llaç me bazë gjips-gëlqere për suvatim me makinë

MAXIMAL G është llaç me bazë gjips-gëlqere i dedikuar për suvatim me makinë dhe me dorë të të gjitha sipërfaqeve të brendshme të mureve të afta për peshëmbajtje. Mund të përdoret tek të gjitha llojet e mureve me tulla, me elemente gazbetoni, betoni dhe me gurë natyral.