MAXIDECOR®Smooth Primer

bazë e lëmuar mbuluese

MAXIDECOR Smooth Primer është lyerës bazë mbulues i lëmuar para aplikimit të teknikave dekorative MAXIDECOR sepse mundëson tharje më të ngadalshme të këtyre lyerjeve dhe më shumë kohë për përpunimin e tyre. Është i dedikuar për mbrojtjen e sipërfaqeve të mureve të brendshme. Paraqet lyerje ekologjike, disperzive, me mbulueshmëri të madhe dhe që mund të lahet, në bazë të akrilateve, me avull lëshueshmëri të jashtëzakonshme. Porositet i bardhë por sipas nevojës mund të nuancohet me nuancë të përafërt me nuancën e materialit dekorativ përfundimtar MAXIDECOR.