MAXIDECOR®Transfer Lack

llak transferues transparent për folie metalike muri
Është mirë ta dini
Për përdorim të brendshëm
Për përdorim të brendshëm
gati për përdorim
gati për përdorim
ECO
ECO
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
E mundshme në paketim
1L

MAXIDECOR Transfer Lack është një llak pa ngjyrë në bazë të lidhësve dhe aditivëve akrilik. Aplikohet në sipërfaqet e brendshme të mureve tashmë të përgatitura, mbi të cilat duhet të ngjitet folia MAXIDECOR Metallico. Aplikohet lehtësisht në mur të lyer ose në mur të dekoruar me një nga teknikat dekorative MAXIDECOR, më së shpeshti në materiale me teksturë si MAXIDECOR Travertino ose Concrete. Efekti përfundimtar i mureve të veshura me metal arrihet duke hequr folinë pas 1 ore. Folia nuk duhet të qëndrojë e ngjitur në mur për më shumë se 2 orë. Nëse materiali mbi të cilin ngjitet folia nuk është plotësisht i thatë, folia mund të çngjyroset.