MAXIPOL®

bojë për mure të brendshme
Është mirë ta dini
e bardhë polare
e bardhë polare
Për përdorim të brendshëm
Për përdorim të brendshëm
razredjenje vodom
max. 40%
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
ECO
ECO
E mundshme në paketim
1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 15 L

MAXIPOL është ngjyrë ekologjike për sipërfaqet e brendshme të mureve. Veçohet me bardhësi të jashtëzakonshme, mbulueshmëri të lartë, depërtueshmëri të avullit dhe është rezistente te fshirja me leckë të thatë.
Është e përshtatshme për ngjyrosjen e të gjitha nënshtresave të thata dhe të forta: të sipërfaqeve vertikale dhe të tavaneve të suvatuara hollë (shtresave përfundimtare), betonit, të sipërfaqeve me fibra-çimento dhe pllakave të gips-kartonit. MAXIPOL mund të nuancohet me MAXI Color ose me MAXIFAS Color, si dhe në sistemin MAXIMIX.