MAXITON®

bojë për mure të brendshme që mundëson mbulueshmëri të lartë dhe larje me ujë
Është mirë ta dini
Rezistent ndaj fshirjes me leckë të lagësht
Rezistent ndaj fshirjes me leckë të lagësht
gati për përdorim
gati për përdorim
Për përdorim të brendshëm
Për përdorim të brendshëm
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
ECO
ECO
E mundshme në paketim
2,5 L

MAXITON është ngjyrë cilësore që mundëson mbulueshmëri të lartë dhe larjen me ujë. Është krijuar me bazë të lidhësit akrilik, titandyoksidit, kitit dhe aditivëve të veçantë. Ngjitet mire në shtresën bazë, mundëson mbulueshmëri të shkëlqyer, depërtueshmëri të avullit dhe qëndrueshmëri te fshirja me leckë të lagësht. Përdoret për mbrojtjen dekorative të mureve të brendshme: të sipëfaqeve me suva përfundimtare vertikale dhe të tavaneve, betonit, të sipërfaqeve me fibra-çimento dhe të plakave me bazë gips-kartoni. Livrohet (dorëzohet) në formën e gatshme për përdorim dhe në nuanca sipas ton kartës MAXITON.