GLETOLIN® Bio

masë për rrafshimin e mureve të brendshme
Është mirë ta dini
CE
CE
razredjenje vodom
10 L / 25 kg
Për përdorim të brendshëm
Për përdorim të brendshëm
E mundshme në paketim
25 kg

GLETOLIN Bio është një masë në trajtë pluhuri e dedikuar për gletimin e sipërfaqeve të brendshme të mureve të suvatuar fort, si dhe të pllakave gjips-kartoni. GLETOLIN Bio vihet dhe përpunohet leht. Sipërfaqet e rrafshuara, që janë plotësisht të thata, mund të ngjyrosen me të gjitha llojet e ngjyrave dispersive.