GLETOLIN® G

masë fino për rrafshimin e mureve të brendshme
Është mirë ta dini
e bardhë polare
e bardhë polare
gati për përdorim
gati për përdorim
Për përdorim të brendshëm
Për përdorim të brendshëm
Në bazë të dispersionit në ujë
Në bazë të dispersionit në ujë
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
E mundshme në paketim
1 kg, 5 kg, 25 kg

GLETOLIN G është masë brumore (pastoze) me bazë akrilatesh, i dedikuar për gletimin fino të sipërfaqeve të mureve të brendshme të suvatuara fortë dhe të pllakave gips-kartoni. GLETOLIN G është jashtëzakonisht i bardhë, vihet dhe përpunohet lehtë. Sipërfaqet e rrafshuara, që janë plotësisht të thata, mund të ngjyrosen me të gjitha llojet e ngjyrave dispersive.